Hvad kan en advokat hjælpe med ved en tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse handler om børn og unge mennesker, der bliver fjernet fra hjemmet af myndighederne og herefter anbragt et andet sted. Når der er tale om en tvangsfjernelse, foregår det uden forældrenes samtykke.

Få rådgivning af en advokat om dine rettigheder

En tvangsfjernelse kan være hårdt både for barnet og for forældrene. Hvis du er usikker eller forvirret omkring, hvad der foregår, kan det være en fordel at få hjælp fra en advokat med speciale inden for tvangsfjernelser.

En advokat kan nemlig rådgive både dig som forælder og dit barn om rettigheder samt hjælpe dig med at få et overblik over sagen. Din advokat kan ligeledes deltage i børn og unge-udvalgsmøder sammen med dig og hjælpe dig med, at du og dine argumenter bliver hørt. Hvis tvangsfjernelsen sker, kan en advokat være behjælpelig i forhold til, at du får så meget samvær som muligt med dit barn.

Gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelse

Alle forældre og børn over 12 år har krav på gratis advokatbistand i forbindelse med sager om tvangsfjernelse. Kommunen skal selv tilbyde dig advokatbistand og hjælpe dig med at finde en advokat.

Dog kan du også selv vælge en advokat. Ønsker du at gøre dette, kan du bede kommunen om, at de skal kontakte den specifikke advokat. Læs mere om tvangsfjernelse her.

Ønsker du at klage?

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse, skal dette ske til Ankestyrelsen. I sådan et tilfælde kan advokaten hjælpe med dette samt deltage i et møde, hvor Ankestyrelsen behandler selve klagen.

Sponsoreret