Neurorehabilitering på Vejlefjord Rehabilitering

Neurorehabilitering er en tidsbestemt og målrettet proces, som sættes i værk overfor en patient med neurologisk dysfunktion. Det kan være efter et langt sygdomsforløb, efter et traume eller på grund af misdannelser. På Vejlefjord Rehabilitering får den enkelte patient selv lov til at tage del i, hvordan forløbet skal tilrettelægges, da de selv kan fortælle, hvad der er vigtigt for dem under deres neurorehabiliteringsophold.

Værdibaseret neurorehabilitering er en del af et forskningsprojekt, som blandt andet er inspireret af “Værdibaseret Styring i Sundhedsvæsenet” fra Danske Regioner. Projektet har derfor til formål at tilrettelægge en behandling, der giver den størst mulige effekt for den enkelte patient.

Der lægges særlig vægt på, hvordan en hjerneskade kan påvirke både livskvalitet, angst samt depression hos den enkelte patient.

Få den rette behandling

Der findes en lang række grupper, som i høj grad kan have behov for neurorehabilitering. For eksempel i forbindelse med en blodprop eller en hjerneblødning, en traumatisk hjerneskade eller i forbindelse med rygmarvsskader. Men det kan også være i forbindelse med sklerose, neurodegenerative sygdomme eller efter en hjernetumor.

På Vejlefjord Rehabilitering er de specialister i netop at hjælpe patienter med mangeartede og komplicerede behov. Her er den enkelte patient altid i centrum under hele forløbet, hvor også de pårørende inddrages i behandlingen.

Vejlefjord består af 2 sengeafsnit, der er fordelt på 2 etager, hvor der er plads til både børn og voksne. Vejlefjord Rehabilitering ligger midt i et naturskønt område, hvor der er rig mulighed for at nyde en gåtur i de smukke omkringliggende parker.

Sponsoreret