Forskningsprojekt undersøger, hvad der giver værdi for neuropatienter

Et nyt forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet kaldet for ”Værdibaseret Neurorehabilitering” undersøger, hvad der er vigtigt og giver værdi for patienter, når det kommer til neurorehabilitering på Vejlefjord Rehabilitering.

Her tages der blandt andet et kig på, hvad patienterne selv lægger vægt på under et ophold, hvordan de vigtige livsområder påvirkes af en hjerneskade, samt hvordan der arbejdes med dette i neurorehabiliteringen.

Dette forskningsprojekt er inspireret af Danske Regioners nationale projekt om ”Værdibaseret Styring i Sundhedsvæsenet”. Målet er at tilrettelægge behandlinger efter, hvad der giver den specifikke patient størst værdi og de største effekter.

Få en neuropsykologisk undersøgelse hos Vejlefjord Rehabilitering
Personer med en hjerneskade eller hjernesygdom, eller personer med mistanke om sådan en skade, kan have gavn af en neuropsykologisk undersøgelse. Sådan en undersøgelse hos Vejlefjord Rehabilitering har mulighed for at vurdere personens færdigheder og kan samtidigt være med til at stille en diagnose, så man kan få den rette behandling eller genoptræning.

Til at starte med vil der være en samtale med en psykolog fra Vejlefjord Rehabilitering. Samtalen skal danne vurderingen for patientens status for at finde frem til patientens nuværende og tidligere helbredsmæssige og sociale forhold. Det er muligt for pårørende at deltage i denne samtale. Herefter foretages der flere skriftlige og mundtlige prøver. Sommetider foregår disse øvelser ved brug af en computer.

Psykologens mål er at vurdere alt lige fra stamina til koncentrationsevne. På samme tid vil psykologen også have fokus på patientens problemløsningsevne samt andre former for følelser, der opstår.

Sponsoreret